Utama Bahasa Malaysia 中文版 Sumbangan Keahlian
Utama | Organisasi | Latar Belakang | Wanita | Pemuda | Kelab GKB | Galleri Gambar | Komen | <%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER")%>  <%= now %>

... Parti Maju Sabah (Sabah Progressive Party) .... United We Build, Together We Progress in Gabungan

Put your views, comments on how to help Sabah regain its pride

Follow Sappmedia on Tweet

Borneo Herald

A little contribution goes a long way

Message

Yong Teck Lee: "This is my promise to you, that our struggle continues and I will always be by your side"...."Trust and integrity of the leaders are fundamental to the future of a country or a government or, in our case, SAPP as a serious political party of the future"

------------

Send us yours to publish

2009 Feb 19 - Wang yang tidak dituntut

Wang yang tidak dituntut

Kuala Lumpur (Feb 19, 2009): Menteri Kewangan menyatakan bahawa jumlah wang tak dituntut (WTD) yang telah depindahkan kepada pendaftar wang tak dituntut Pendaftar) dari tahun 2000 sehingga 2008 ialah sebanyak RM3.01 billion.

Berdasarkan anggaran pejabat pendaftar, jumlah wnag ini adalah terdiri daripada 20 juta rekod WTD yang diserahkan oleh syarikat atau firma mengikut Akta wnag tak dituntut 1965.

Jumlah WTD yang terkumpul dalam simpanan pendaftar seperti pada 31 disember 2008 ialah sebanyak RM3.82 billion. daripada jumlah wang ini, sebanyak RM560 juta daripada baki WTD yang diterima oleh pendaftar pada tahun 1977 sehingga 1996 telah dekreditkan ke akaun hasil disatukan mengikut Akta Wang Tak dituntut.

Pendaftar, selaku pemegang amanah sentiasa berusaha membantu orang awam yang menghadapi masalah dalam semakan WTD di syarikat atau firma berkenaan. Orang ramai boleh mengemukakan pertanyaan itu melalui kaunter pejabat pendaftar, panggilan teleon atau secara bertulis.disamping itu, semua rekod WTD yang diserahkan oleh syarikat atau firmaa setiap tahun diwartakan untuk rujukan dan semakan orang awam.

Kerajaan pada awal tahu 2006 juga telah membangunkan sistem GFMAS (Government Financial and management accounting system ) di bawah kawalan Jabatan Akauntan Negara untuk menyimpan rekod WTD yang diserahkan oleh syarikat atau firma sejak Daftar tahun 2005. Pembangunan sistem ini telah berjaya meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan kerana sebarang pertanyaan dan semakan boleh dibuat berdasarkan nama atau nombor kad pengenalan individu.

Melalui usaha berterusan yang dilakukan kerajaan, jumlah WTD yang telah dibayar balik kepada empunya telah meningkat daripada RM12 juta pada tahun 2000 kepada RM 96 juta pada tahun 2008.

Pertanyaan daripada Datuk Chua Soon Bui, Ahli Parlimen Tawau kepada Menteri Kewangan bahawa berapakah jumlah wang dan berapakah bilangan akaun tak aktif yang telah depindahkan ke Bank Negara setiap tahun dari 2000 sehingga dan apakah jumlah wang yang terkumpul dari akaun-akaun tak aktif setakat ini dan apakah tindakann berkaitan yang akan diambil oleh Bank Negara.

Hanya seorang ahli Tanjong Papat CLC letak jawatan setakat ini.

Nov 10, 2008: Ibu pejabat SAPP ingin mengumumkan bahawa setakat hari ini hanya seorang daripada 1, 765 ahli di 18 cawangan kerusi Tanjong Papat secara rasmi telah keluar parti.

Surat bekas ahli Datuk Raymond Tan yang dikatakan bertarikh pada Sep 23, 2008 telah dihantar dengan tangan ke ibu pejabat SAPP oleh seorang kakitangan Kem.Pembangunan Infrastruktur hari ini..

Malam Mesra Warga Emas SAPP CLC Luyang

(Nov 1, 2008): Sebanyak 400 warga emas Luyang bersama keluarga mereka telah di rayakan di satu majlis Malam Mesra Warga Emas yang dianjurkan Pejabat Perhubungan DUN Luyang, Parti Maju Sabah, ataupun CLC SAPP Luyang di Dewan Serbaguna Luyang semalam.Copyright (C) 1996-2015 Sabah Progressive Party (R) All Rights Reserved
Pages maintained by Sabah Progressive Party