Utama Bahasa Malaysia 中文版 Sumbangan Keahlian
Utama | Organisasi | Latar Belakang | Wanita | Pemuda | Kelab GKB | Galleri Gambar | Komen | <%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER")%>  <%= now %>

... Parti Maju Sabah (Sabah Progressive Party) .... United We Build, Together We Progress in Gabungan

Put your views, comments on how to help Sabah regain its pride

Follow Sappmedia on Tweet

Borneo Herald

A little contribution goes a long way

Message

Yong Teck Lee: "This is my promise to you, that our struggle continues and I will always be by your side"...."Trust and integrity of the leaders are fundamental to the future of a country or a government or, in our case, SAPP as a serious political party of the future"

------------

Send us yours to publish

2009 Feb 24 - Berbahas dalam Parliament Oleh YB Datuk Chua Soon Bui (Tawau)

Menjunjung kasih atas Titah DYMM Yang DiPertua Agung

Oleh YB Datuk Chua Soon Bui (Tawau)

Tuan Yang DiPertua,
Terima kasih atas peluang bagi saya berucap menjunjung kasih atas Titah Duli Yang Maha Mulia Yang DiPertuan Agung dalam Dewan yang mulia ini.

Semasa kemelesetan global semakin teruk, adalah sangat penting bagi kerajaan memastikan dasar-dasar yang baik, terutama sekali dasar-dasar ekonomi, boleh memanfaatkan rakyat jelata. Lebih-lebih penting lagi adalah bahawa segala dasar, yang sedia ada atau yang baru, tidak akan membebankan sektor-sektor perdagangan atau pun individu sehingga syarikat-syarikat terpaksa hentikan pekerja-pekerja atau terus gulung tikar. Kerajaan seharusnya lebih peka kepada kesulitan sektor-sektor perdagangan serta melakukan perubahan yang sesuai untuk meringankan bebanan kewangan bagi semua pihak.

Ingin saya menyentuh beberapa isu kepentingan rakyat terutama sekali yang berkaitan perlindungan hak-hak rakyat jelata.

(1) Pendidikan untuk kanak-kanak atau murid-murid yang bukan warga negara tetapi salah seorang ibubapa adalah warga Malaysia

Ingin saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Pelajaran atas pengumuman beliau baru-baru ini di Tawau bahawa Kementeriannya akan membenarkan kanak-kanak ini terus bersekolah pada Tingkatan 1 asalkan sekurang-kurangnya seorang daripada ibubapanya adalah warga Malaysia. Saya sangat mengambil berat tentang isu ini, saya telah berucap banyak kali di Parlimen dan juga telah menulis surat kepada Kementerian Pelajaran pada tahun lepas. Perkara yang berkenaan bukan hanya untuk murid-murid terus belajar pada Tingkatan 1 sahaja, sebab kanak-kanak dan murid-murid dihentikan daripada persekolahan pada semua peringkat pada hujung tahun lepas, baik sekolah rendah mahu pun sekolah menengah, dan terutama sekali yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM, STPM tahun ini, apabila sijil beranak mereka menunjuk bahawa mereka bukan warga Malaysia.

Saya menggesa Menteri Pelajaran agar dapat menjalankan penyelarasan yang rapi dengan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Sabah kerana:

(a) Hanya kanak-kanak yang dilahirkan oleh seorang bapa warga Malaysia dengan seorang wanita asing (dengan passport sah tetapi tanpa pendaftaran perkahwinan) dibenarkan bersekolah. Apa pula jika wanita asing berstatus haram kerana tidak memiliki sebarang dokumen sah, adakah kanak-kanaknya dibenarkan bersekolah? Bukankah masanya sudah sampai sekarang untuk penguatkuasaan syarat bahawa si-ibu yang tidak sah perlu diberi status yang sah oleh si-suami terlebih dahulu sebelum anaknya layak bersekolah? Patutnya tanggungjawab bapa warga negara Malaysia yang melakukan hak perlindungan sivilnya bahawa dia berkahwin dengan seorang wanita warga asing secara sah dengan sekurang-kurangnya, dokumen yang sah, jika tidak, masalah PTI (Pendatang Tanpa Izin) akan menimbulkan masalah seperti ini.

(b) Biasanya, bila seseorang kanak dilahirkan oleh seorang wanita warga negara di Malaysia, kanak itu menjadi warga Malaysia secara otomatis. Oleh itu, tiada masalah yang berbangkit daripada seorang ibu warga Malaysia. Saya berharap Kementerian Pelajaran akan memeriksa secara teliti status kanak-kanak bukan warga Malaysia yang ibunya seorang warga Malaysia, terutama sekali dalam kes-kes anak angkat yang diragui. Sistem amalan Malaysia patut lebih memperlindungi hak-hak kanak-kanak keturunan warga Malaysia daripada membenarkan PTI menikmati kelebihan daripada sistem kita. Sebenarnya, bilik-bilik darjah sudah terlalu penuh sesak dengan murid-murid, dan murid-murid tempatan tidak patut dirampas peluang pendidikan berkualiti terutama sekali di Sabah. Bagaimanakah Kementerian Pelajaran dapat membuktikan bahawa kanak-kanak ini mempunyai identiti warga Malaysia sedangkan mereka langsung tidak memiliki sebarang sijil beranak?

(c) Saya membantah amalan Kementerian Pelajaran yang membenarkan kanak-kanak memasuki sekolah tanpa bukti sebarang dokumen atau sijil beranak. Sabah masih menghadapi masalah wujudnya banyak tempat masuk haram yang diguna PTI untuk mencuri masuk ke Sabah setiap hari. Tidak ada anggaran atau tinjauan untuk menunjukkan bilangan kanak-kanak haram yang sebenar di Sabah. Dengan membenarkan mereka ini bersekolah di Sabah, kerajaan Malaysia seolah-olahnya memberi isyarat yang salah kepada mereka iaitu mereka dialu-alukan masuk ke Malaysia lalu menetap di sini. Kerajaan sepatutnya memperlindungi hak-hak rakyat Malaysia dan tanah air kita, jangan buka sebarang jalan yang boleh menggalakkan mereka (PTI) datang beramai-ramai.

(d) Saya ingin mengetahui apa rasionalnya Jabatan Pelajaran Negeri di Tawau yang mengkehendaki semua ibubapa murid SK dan SMK supaya dapatkan dokumen-dokumen anak-anaknya disahkan mulai tahun ini, anak-anak pegawai-pegawai kerajaan pun tidak dikecualikan. Semuanya tiga salinan setiap dokumen perlu disahkan, bagi tujuan aktiviti akademik dan ko-kurikulum. Ini sudah menimbulkan porak beranda di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Tawau kerana ribuan salinan perlu disahkan pada awal penggal sekolah tahun ini. Adakah amalan ini hanya terpakai bagi Tawau sahaja, atau Sabah sahaja, atau untuk seluruh Malaysia?

Walaupun kita alu-alukan langkah positif bertujuan identifikasi dijalankan untuk kes-kes yang diragui sungguh-sungguhnya, terutama sekali kes-kes sebenar di mana ibubapa telah memohon dan menunggu-nunggukan untuk kelulusan kewarganegaraan Malaysia selama lebih daripada 10 tahun. Saya mahu Kementerian Dalam Negeri mencepatkan pertimbangan kes-kes tersebut supaya status kanak-kanak dapat disahkan dari segi undang-undang. Kita perlu berhati-hati supaya kes-kes ragu diperiksa dengan teliti dan disahkan secara sempurna, kita jangan biarkan PTI mengambil kesempatan dari sistem-sistem, hak-hak dan tanah air kita, terutama sekali di Sabah. Saya menggesa Kementerian agar dapat memahami kerumitan masalah ini sebelum cuba menyelesaikannya.

(2) Pekerja-pekerja Haram di Sabah
Semasa operasi pendaftaran khas “Ops Bersepadu” di Sabah mulai 1hb Ogos hingga Oktober tahun lepas, seamai 312,827 orang pekerja asing haram yang digajikan telah didaftar, kebanyakannya dari sektor-sektor pembinaan, pertanian dan perladangan. Kerajaan Sabah telah menetapkan satu had masa iaitu sehingga bulan Mei tahun ini untuk majikan-majikan mereka ini mendapatkan dokumen-dokumen yang sah, iaitu passport-passport untuk mengesahkan status pekerja-pekerja asingnya dan membayar levinya. Saya ingin mengetahui bilangan PTI yang merupakan pendatang baru dan bilangan PTI yang merupakan pekerja-pekerja yang tinggal di sini melampau tempoh dengan permit pekerja dan passport yang sudah habis tempoh sahnya? Sudah cukup teruk terdapat PTI yang baru sampai, lebih teruk lagi bila orang-orang yang bergantung kepada mereka dan kanak-kanaknya juga turut datang. Apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dari segi penguatkuasaan di Sabah? Nampaknya masalah seumpama ini tidak berlaku di Sarawak atau Semenanjung Malaysia.

Tinggal hanya 3 bulan lagi sebelum hujung Mei tahun ini, apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk membantu pastikan permohonan lancar bagi PTI ini untuk mendapatkan dokumen sah, passport dan permit kerja? 312,827 merupakan satu angka yang agak besar, bagaimanakah Malaysia boleh mendapat kerjasama pihak-pihak berkuasa kerajaan-kerajaan Filipina dan Indonesia supaya mencepatkan permohonan-permohonan tersebut? Jika tidak, masalah ini kekal tidak diselesaikan.
Saya sudah banyak kali menyebut sebelum ini bahawa majikan-majikan di Sabah yang menggajikan pekerja-pekerja asing sangat sudi membayar levi pekerja asing. Masalah yang dihadapi adalah: sebaik pekerja-pekerja asing meninggalkan majikan asal selepas khidmat beberapa bulan sahaja, majikannya terpaksa membuat bayaran levi untuk pekerja asing baru. Ini adalah rugi dua kali ganda bagi majikan. Dengan kekurangan penguatkuasaan terhadap pekerja-pekerja asing yang “lompat”, keadaan ini telah menggalakkan sekurang-kurangnya 60% kes ‘lompat’ tanpa sebarang denda dikenakan pada majikan baru. Saya berharap pihak-pihak berkuasa adalah sungguh-sungguh berkomitmen kali ini untuk menyelesaikan masalah bayaran levi dan mendengar suara majikan-majikan terutama sekali semasa kebanyakan sektor perdagangan sedang menghadapi kemerosotan ekonomi. Cadangan-cadangan pihak majikan adalah berikut:
(a) Bayaran Levi seharusnya boleh dipindahkan. Jika seseorang pekerja asing “hilang” selepas tiga bulan katakan, bayaran levi bagi tempoh baki 9 bulan itu boleh dipindah kepada seorang pekerja asing yang baru.

(b) Penguatkuasaan dan denda yang lebih tegas bagi majikan yang menerima pekerja asing yang “melompat”.

(c) Kurangkan bayaran levi buat sekarang semasa krisis ekonomi supaya semua majikan mampu mendaftarkan pekerja-pekerja asingnya. Masalah ini akan kekal wujud seperti apa yang ada lebih 10 tahun lalu, melainkan dan sehingga terdapat satu rancangan dan bantuan yang komprehensif dari pihak-pihak berkuasa. Berapakah jumlah bayaran levi yang telah dikutip kerajaan sejak 1997 dan berapakah jumlah yang telah digunakan demi kepentingan rakyat dan majikan?

(3) Dua orang pekebun kecil dan pemilik ladang ditetak mati dan sekurang-kurangnya lima orang tercedera parah di ladang diserangi sekumpulan PTI di Kg Tingkayu, Kunak, Tawau pada pukul 2 petang, Khamis, 12 Feb 2009, mengikut laporan Daily Express, Sabtu 14 Feb 2009.

Serangan yang membawa maut itu telah dilakukan satu kumpulan seramai 100 orang PTI pada sekumpulan lebih kuran 50 pekebun kecil tempatan yang pergi ke ladang untuk mengutip buah sawit. Lebih awal bulan ini, pekebun-pekeun kecil itu telah memperolehi Injunksi Makhamah Tinggi Tawau untuk memasuki ladang sawit tersebut. Kumpulan PTI itu menghalang mereka masuk ladang tersebut, menembak secara liar dengan senapang buatan sendiri dan lembing. Pekebun-pekebun yang terkejut lari, tetapi dua orang ditetak mati manakala lima orang lain tercedera parah, beberapa kenderaan kemilikan mereka telah dirosak oleh kumpulan PTI itu. Valentino James, peguam yang turut bersama mereka untuk menjalankan kuasa perintah makhamah, juga diserangi dan terpaksa lari untuk selamatkan dirinya. Serangan ini dengan tentunya merupakan suatu penghinaan makhamah.

Bulan April 2008, Bernama telah melaporkan bahawa Badan Pencegah Rasuah Sabah telah menyiasat seorang pegawai penguatkuasa berpangkat tinggi yang dikatakan bergelaran “Datuk” dan beberapa anggota Polis di Kunak yang disyaki menawarkan “khidmat Perlindungan” kepada sebuah syarikat hartamilik tanah yang disyaki merampas ladang kelapa sawit seluas 787 hektar yang dimiliki pekebun-pekebun kecil di Kampung Tingkayu. Syarikat itu dilaporkan telah menggunakan khidmat lebih daripada 100 orang samseng yang terdiri daripada PTI untuk merampas tanah tersebut yang bernilai RM40 juta.

Kes-kes tersebut di atas yang membabitkan PTI menunjuk bahawa pekebun-pekebun kecil tempatan yang sah dan yang juga rakyat Malaysia telah dibuli oleh PTI yang mungkin bersuhabat dengan orang-orang tempatan yang berpengaruh dan yang disyaki mengambil rasuah. Ini adalah satu perkara yang serius. Saya menggesa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Asli dan Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia (MACC) supaya memulakan satu penyiasatan segera terhadap kes-kes tersebut di atas yang mungkin saling berkaithubung secara rumit. Macam manakah kerajaan boleh biarkan orang-orang yang sungguh-sungguhnya rakyat Malaysia di Sabah dibuli oleh PTI di atas tanah air sendiri?

Nampaknya PTI sudah mengambil undang-undang dalam tangan sendiri. Mereka sudah mencuri air dan elektrik kita; mereka sudah mencerobohi hospital dan prasarana-prasarana kita, kini mereka sudah mengambilalih tanah kita dan mencabar-cabarkan undang-undang kita. Adakah kita buta sahaja sehingga biarkan mereka merampas hak-hak kita, membunuh orang kita, dan merampas tanah kita? Saya menggesa pihak-pihak berkuasa yang berkaitan supaya bangkit segera dan menjalankan kerja penguatkuasaan bersungguh-sungguh untuk mengawal masalah-masalah yang semakin teruk ini. Kita mahu hak-hak kita, hidupan kita dan tanah kita diperlindungi sekarang juga!

(4) Industri Pembinaan Semula Lori menghadapi masalah kuota terhad daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

Pengusaha-pengusaha Industri Pembinaan Semula Lori di Sabah ingin mengetahui daripada MITI apakah rasionalnya untuk mengurangkan serta menghadkan kuota lori bina semula di Malaysia? Industri ini yang mempunyai pengeluaran tahunan sebanyak 13,000 kenderaan di antara jumlah 45,000 kenderaan (terpakai dan baru) dan merupakan 30% jumlah penjualan kenderaan di Malaysia, akan menghadapi kesulitan dengan kelulusan baru-baru ini kuota 5,000 kenderaan sahaja bagi 2009, iaitu pengurangan 8,000 kenderaan di antara 18 buah syarikat terlibat. Pengurangan dari 30% dahulu ke 9% sekarang daripada jumlah pasaran merupakan kejatuhan 21% dalam pengeluaran, yang akan memaksa sebilangan syarikat mengulung tikar atau menamatkan perkhidmatan lebih kurang 2,000 orang pekerja. Adakah ini dasar kerajaan atau pihak-pihak berkuasa untuk memaksa syarikat-syarikat itu mengulung tikar atau menamatkan perkhidmatan pekerja-pekerjanya? Pada ketika sulit kita sedang menghadapi tsunami ekonomi, bukankah lebih patut kerajaan atau pihak-pihak berkuasa meluluskan kuota mengikut kapasiti pengkilang-pengkilang, daya pasaran atau faktor keperluan pengguna berbanding tindakan memaksa pencapai-pencapai yang baik industri ini cari jalan keluar? Industri Pembinaan Semula Lori memainkan satu peranan yang relevan dalam sektor SME yang melatih serta menggajikan pekerja-pekerja mahir, serta mempromosikan industri-industri sokongan SME lain yang berkaitan. Yang penting sekali, industri ini memanfaatkan pekebun-pekebun kecil dalam sektor perladangan dan pertanian yang tidak mampu membeli kenderaan baru, terutama sekali di Sabah. Saya menggesa Menteri supaya meningkatkan kuoto secepat mungkin untuk mengelakkan syarikat-syarikat digulung tikar dan pekerja-pekerja dihentikan.

(5) Kapal-kapal Asing Menangkap Ikan di Perairan Sabah

Rakyat Sabah, terutama sekali nelayan dan pemilik kapal di Sabah, sangat bimbang berkenaan stok ikan yang kian merosot dan kepupusan stok ikan di Sabah termasuk Labuan, sepertimana ditunjuk oleh satu kajian yang dijalankan bagi tempoh 30 tahun yang lalu. Bagi beberapa tahun lepas, kapal-kapal Vietnam telah mencerobohi perairan Sabah termasuk Labuan. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, semua ikan dan hidupan laut, besar atau kecil, semua tidak terlepas, justeru itu, ini sudah menyebabkan stok ikan kecil terpupus atau tidak berterusan lagi. Penceroboh-penceroboh itu juga didakwa menangkap spesis-spesis yang diperlindungi seperti penyu, jerung dan lain-lain. Jika dibiar tidak dijaga sahaja, perbuatan mereka ini juga akan merosakkan program pemuliharaan marin Sabah yang terkenal sedunia dan yang menarik ramai pelancong ke Sabah.

Sektor Menangkap Ikan di Sabah ingin mengetahui sama ada Jabatan Perikanan Persekutuan telah secara rasmi mengeluarkan lesen-lesen dan berapakah bilangan lesen untuk kapal-kapal asing menangkap ikan di perairan Sabah dan Labuan, selepas permerhatian baru-baru ini kapal-kapal asing dari Vietnam di hadapan Kota Kinabalu, bandaraya pusat kerajaan Sabah. Mengapakah kelulusan lesen-lesen itu diberi tanpa perundingan atau rekomendasi dari Jabatan Perikanan Negeri Sabah? Ini sudah tentunya bercanggah dengan kepercayaan pihak berkuasa Sabah pada pihak berkuasa persekutuan. Apakah sebabnya kelulusan yang membenarkan kapal-kapal asing dari Vietnam menangkap ikan di perairan Sabah dan Labuan masih dikeluarkan, sedangkan nelayan-nelayan Sabah sudah menghadapi kesulitan-kesulitan selain tangkapan yang sangat kurang? Adakah ini amalan dua standard dari Jabatan Perikanan Persekutuan yang hanya diamalkan di perairan Sabah tetapi tidak di perairan Sarawak pula?

Tidak guna langsung jika hanya mengkaji atau menyiasat kemerosotan tajam tangkapan ikan, sementara yang ternyata sedang berlaku di depan mata kita – kapal-kapal asing dibenarkan menangkap ikan di perairan Sabah. Satu lagi pengetahuan biasa ialah, di mana ada sebuah kapal menangkap ikan dari Vietnam, tentu terdapat juga sebuah ‘kapal ibunda’ yang tersembunyi dan menunggu dekat situ, supaya tangkapan ikan boleh dipindah dengan mudah sekali. Jika bayaran lesen menangkap ikan adalah sekadar jumlah tangkapan ikan oleh kapal-kapal itu, jumlah tangkapan ikan yang sebenar tentu sudah pun dipindah secara rahasia ke “kapal ibunda”.

Saya menggesa Kementerian Pertanian & Perusahaan Asas Tani dan Jabatan Perikanan Persekutuan supaya memahami kesusahan yang dihadapi sektor-sektor nelayan Sabah dan terus menghalang kapal-kapal Vietnam itu menangkap ikan di perairan Sabah an Labuan. Ini juga harus menjadi satu dasar “jangka panjang” untuk menyelamatkan seluruh industri menangkap ikan di Sabah serta menggalakkan pemuliharaan hidupan laut di Sabah dan sumber-sumber makanan marin untuk rakyat Sabah.

Dengan setinggi-tinggi hormatnya, saya menjunjung kasih atas Titah DYMM Yang DiPertuan Agung.

Hanya seorang ahli Tanjong Papat CLC letak jawatan setakat ini.

Nov 10, 2008: Ibu pejabat SAPP ingin mengumumkan bahawa setakat hari ini hanya seorang daripada 1, 765 ahli di 18 cawangan kerusi Tanjong Papat secara rasmi telah keluar parti.

Surat bekas ahli Datuk Raymond Tan yang dikatakan bertarikh pada Sep 23, 2008 telah dihantar dengan tangan ke ibu pejabat SAPP oleh seorang kakitangan Kem.Pembangunan Infrastruktur hari ini..

Malam Mesra Warga Emas SAPP CLC Luyang

(Nov 1, 2008): Sebanyak 400 warga emas Luyang bersama keluarga mereka telah di rayakan di satu majlis Malam Mesra Warga Emas yang dianjurkan Pejabat Perhubungan DUN Luyang, Parti Maju Sabah, ataupun CLC SAPP Luyang di Dewan Serbaguna Luyang semalam.Copyright (C) 1996-2015 Sabah Progressive Party (R) All Rights Reserved
Pages maintained by Sabah Progressive Party