Utama Bahasa Malaysia 中文版 Sumbangan Keahlian
Utama | Organisasi | Latar Belakang | Wanita | Pemuda | Kelab GKB | Galleri Gambar | Komen | <%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER")%>  <%= now %>

... Parti Maju Sabah (Sabah Progressive Party) .... United We Build, Together We Progress in Gabungan

Put your views, comments on how to help Sabah regain its pride

Follow Sappmedia on Tweet

Borneo Herald

A little contribution goes a long way

Message

Yong Teck Lee: "This is my promise to you, that our struggle continues and I will always be by your side"...."Trust and integrity of the leaders are fundamental to the future of a country or a government or, in our case, SAPP as a serious political party of the future"

------------

Send us yours to publish

2009 Mar 20 - Perbahasan Rang Undang-Undang Bekalan Tambahan 2008 (2009)

Perbahasan Rang Undang-Undang Bekalan Tambahan 2008 (2009)

Oleh YB Datuk Chua Soon Bui (Tawau), 18 Mac 2009

Isu Pertama:
Kementerian Kewangan

Sistem-sistem pencukaian semasa adalah terlalu ketat dan tidak fleksibel langsung sehinggakan syarikat-syarikat terpaksa membuat penyelarasan terhadap margin keuntungan pada bulan Jun setiap tahun, manakala keuntungannya mungkin didapati hanya pada hujung tahun kelak akibat peluang perdagangan tertentu, dan mereka terus dikenakan cukai denda kerana kesalahan membuat anggaran cukai yang terlalu rendah.

Ini adalah sangat kurang adil kepada pembayar-pembayar cukai, terutama sekali rakyat yang sentiasa mematuhi undang-undang.

Arkitektur kewangan global telah roboh kerana keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat diramalkan, dan kerajaan-kerajaan termasuk Amerika Syarikat telah meluluskan baget perangsang yang raksasa untuk membantu serta menyelamatkan negara-negara masing-masing.

Justeru itu, bukan luar biasa untuk sektor-sektor perdagangan yang membuat anggaran yang lebih rendah bagi pendapatan atau keuntungannya, dan mereka didenda kerana ketidakpastian pasaran sekarang.

Oleh itu, saya berharap Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) akan menyemak semula syarat-syarat cukai pendapatannya. Jangan denda pembayar-pembayar cukai yang baik dan gunakan cukai sumbangan mereka ini untuk manfaat pihak-pihak lain.

Sistem denda yang kurang fleksibel ini adalah sangat kurang adil bagi rakyat, ia sepatutnya tidak berlaku awal-awal lagi.

Kementerian seharusnya lebih bertanggungjawab dalam mengamalkan dasar-dasar yang lebih adil saksama kepada rakyat jelata.

Walaupun ramai pembayar cukai telah mengadu kepada pihak LHDN, tetapi lembaga itu enggan melayan aduan-aduan. Jangan merampas wang ringgit dari saku rakyat, terutama sekali semasa tempoh krisis ekonomi yang susah.

Isu Kedua:
Kementerian Pengangkutan

Adalah hakikat yang sebenar-benarnya bahawa kos barangan, kos bahan-bahan pembinaan, kos hidup secara am adalah lebih kurang 25-40% lebih tinggi di Sabah, terutama sekali di kawasan-kawasan luar bandar kerana kos pengangkutan tinggi atas jalan-jalan yang buruk kasar.

Walaupun terdapat banyak perayuan oleh Federation of Sabah Manufacturers (FSM) meminta Kementerian Pengangkutan supaya mempertimbangkan semak semula atau membuat keputusan terhadap dasar cabotaj (Cabotage Policy) yang telah dilaksanakan sejak 1980, di mana lebih kurang 3 juta rakyat Sabah telah terbeban selama 29 tahun yang lalu, situasi ini mungkin akan menjadi lebih teruk lagi semasa krisis ekonomi sekarang.

Oleh kerana terdapat prasarana yang agak memuaskan di teluk Sepanggar, perayuan bahawa dasar cabotaj ini disemak semula adalah berpatutan, supaya kos perkapalan bagi sebahagian sektor-sektor ini dapat dikurangkan secara langsung. Ini akan memberi satu impak positif serta kesempatan-kesempatan bagi 3 juta orang rakyat di Sabah.

Satu lagi alternatif yang boleh dipertimbangkan, kerajaan mungkin boleh pertimbangkan pemberian subsidi kos pengangkutan bagi peniaga-peniaga Sabah yang mengimport bekalan supaya kos barangan tidak membebankan mereka.

Diminta jangan sekali pun mengetepikan rayuan kami, komen-komen Persatuan Pemilik-pemilik Kapal Malaysia adalah sangat kurang munasabah lagi berat sebelah, mereka hanya mementingkan untung besar dalam saku mereka sahaja, tidak peduli langsung tentang penderitaan yang dihadapi oleh setiap orang awam dan sektor-sektor perdagangan di Sabah.

Sekali lagi saya merayu kepada Kementerian Pengankutan agar dapat mendengar suara rakyat dan sektor-sektor perdagangan Sabah. Jangan sekali lagi melemahkan kepentingan rakyat Sabah serta mengorbankan Sabah demi kepentingan persekutuan.

Ingin saya merayu kepada Kementerian Pengangkutan agar dapat semak semula dasar cabotaj atau memberi subsidi kos perkapalan supaya meringankan beban kewangan peniaga-peniaga dan kepentingan rakyat Sabah.

Isu Ketiga:
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Saya berpendapat bahawa tepat masanya sekarang untuk memberi ganjaran kepada industry kelapa sawit dengan membatalkan levi keuntungan luar biasa memandangkan industry itu sudah pun membuat sumbangan yang besar berhubung subsidi minyak masak dalam dua tahun yang lalu.

Semasa krisis ekonomi sekarang, Kementerian seharusnya memulakan labih banyak usaha penyelidikan dan pembangunan (R & D) supaya melonjak Malaysia menjadi satu pusat kecemerlangan sawit, mengeluarkan hasil tinggi bahan-bahan sawit, mencapai produtiviti lebih tinggi, mengurus secara baik, mengeluarkan produk-produk tambah-nilai yang baru, menjana kuasa elektrik, mencari alternative-alternatif untuk menyelesaikan kos tinggi baja dan racun perosak, dan menjadikan Malaysia satu pengusaha industry yang berkelas terbaik di dunia.

Kementerian sepatutnya berhempas pulas seperti tersebut di atas, janganlah sekadar memerah susu daripada lembu sahaja.

Isu Keempat:
Kementerian Kebajikan Masyarakat

Sabah sebagai negeri yang termiskin di Malaysia dijangka akan menghadapi penderitaan yang teruk sekali terutama sekali di kalangan keluarga-keluarga yang miskin dan yang miskin tegar. Saya telah membuat permohonan bagi sebanyak 60 buah keluarga di bawah "Program Cari"di Tawau beberapa bulan lalu, keluarga-kelurga ini memerlukan bantuan segera, tetapi sehingga sekarang, mereka tidak menerima sebarang berita pun.

Rakyat Sabah ingin mengetahui bagaimana berkesan dan cepatkah bantuan dalam mini baget perangsang ini akan sampai ke rakyat akar umbi, yang berkeperluan dan yang berlapar, atau pun ia akan menjadi seekor gajah putih sekali lagi.

Saya berharap kerajaan dan agensi-agensi yang relevan akan mencepatkan penyampaian bantuan kepada rakyat di Sabah dan Tawau, prasarana yang terjanji, jalan-jalan raya, jambatan-jambatan, dan lain-lain supaya mengurangkan penderitaan rakyat Sabah sehingga tahap minima.

Hanya seorang ahli Tanjong Papat CLC letak jawatan setakat ini.

Nov 10, 2008: Ibu pejabat SAPP ingin mengumumkan bahawa setakat hari ini hanya seorang daripada 1, 765 ahli di 18 cawangan kerusi Tanjong Papat secara rasmi telah keluar parti.

Surat bekas ahli Datuk Raymond Tan yang dikatakan bertarikh pada Sep 23, 2008 telah dihantar dengan tangan ke ibu pejabat SAPP oleh seorang kakitangan Kem.Pembangunan Infrastruktur hari ini..

Malam Mesra Warga Emas SAPP CLC Luyang

(Nov 1, 2008): Sebanyak 400 warga emas Luyang bersama keluarga mereka telah di rayakan di satu majlis Malam Mesra Warga Emas yang dianjurkan Pejabat Perhubungan DUN Luyang, Parti Maju Sabah, ataupun CLC SAPP Luyang di Dewan Serbaguna Luyang semalam.Copyright (C) 1996-2015 Sabah Progressive Party (R) All Rights Reserved
Pages maintained by Sabah Progressive Party