Utama Bahasa Malaysia 中文版 Sumbangan Keahlian
Utama | Organisasi | Latar Belakang | Wanita | Pemuda | Kelab GKB | Galleri Gambar | Komen | <%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER")%>  <%= now %>

... Parti Maju Sabah (Sabah Progressive Party) .... United We Build, Together We Progress in Gabungan

Put your views, comments on how to help Sabah regain its pride

Follow Sappmedia on Tweet

Borneo Herald

A little contribution goes a long way

Message

Yong Teck Lee: "This is my promise to you, that our struggle continues and I will always be by your side"...."Trust and integrity of the leaders are fundamental to the future of a country or a government or, in our case, SAPP as a serious political party of the future"

------------

Send us yours to publish

2010 Apr 21 - Ucapan Melanie Chia, Adun Luyang di Dewan Undangan Negeri Sabah

Melanie Chia: Bekalan Tenaga Sabah

Ucapan dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah

Kota Kinabalu, 21 April 2010: "Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas Ucapan Dasar Kerajaan yang telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri pada 15hb April 2010.

"Terlebih dahulu izinkan saya ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri kerana sudi menyampaikan dasar Kerajaan pada hari perasmian sidang Dewan yang mulia ini.

"Sebagai permulaan, saya ingin memetik perenggan 49 di muka surat 32 teks ucapan Dasar Kerajaan yang berbunyi "Seleras dengan aspirasi Negara, pelaburan dan penggunaan sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan teknologi-teknologi bersih akan digalakkan. Peningkatan dalam aplikasi kecekapan tenaga juga akan dipromosikan. Bangunan-bangunan industri dan kediaman adalah disarankan untuk menggunakan teknologi yang bersih dan mesra alam untuk kebaikan rakyat dalam jangka masa panjang".

'Renewable Energy'

Apabila diperhatikan, Dasar Kerajaan kini menghala kepada bekalan tenaga dari sumber yang boleh diperbaharui serta teknologi bersih. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui atau dalam Bahasa Inggeris dipanggil ‘Renewable Energy’ boleh diperolehi dari sumber asli seperti cahaya matahari, angin, air dan biofuel melalui proses tertentu.

Saya telah kemukakan bantahan penggunaan arang batu sebagai sumber tenaga letrik di Sabah pada persidangan yang lalu dan saya telah memberi alasan-alasan dan sebab-sebab mengapakah kita tidak bersetuju dengan projek pembinaan arang batu yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan pusat. Saya tidak perlu mengulanginya lagi.

Dengan pendekatan kerajaan pada hari ini untuk menggalakan penggunaan sumber sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan technologi-technologi bersih, saya berharap rancangan pembinaan tenaga letrik arang batu yang diluluskan pembinaannya di Lahad Datu harus dibatalkan.

Gangguan bekalan letrik

Dalam perenggan yang sama, juga menyentuh tentang peningkatan dalam aplikasi kecekapan tenaga juga akan dipromosikan.

Kita sedia maklum bahawa ganguan tenaga letrik di Sabah adalah satu masalah yang belum selesai sejak sekian lama.

Kekerapan gangguan bekalan letrik telah menimbulkan berbagai masalah khusunya kepada industri-industri pemprosesan, industri makanan dan industri pembuatan lain serta berbagai perniagaan termasuk kepada semua pengguna.

Adalah tidak adil apabila pengguna terlambat membayar bil letrik pihak SESB dengan serta merta memotong bekalan tenaga pihak pengguna itu.

Tetapi SESB yang telah menyusahkan pengguna dengan memberi bekalan letrik terputus-putus yang kerap sepanjang masa tidak pula membayar pampasan kepada pengguna.

Kerugian yang dialami oleh pihak industri itu dan ketidak selesaan pengguna seharusnya di beri pampasan dan ganti rugi oleh pihak pembekal samada pihak IPP mahu pun pihak SESB.

Tidak apa attitut oleh TNB

Pendedahan oleh laporan akbar dan Ahli Parlimen Kalabakan bahawa SESB tidak dapat memulihkan keadaan ganguan bekalan letrik khususnya di Tawau disebabkan SESB telah dibekalkan oleh TNB set-set janakuasa terpakai daripada syarikat Sime Darby yang tidak boleh beroperasi sepenuhnya adalah amat memalukan.

Ini menunjukkan seolah-olah rakyat Sabah dianggap sebagai rakyat Malaysia bertaraf kelas kambing, boleh di persendakan dengan "tidak apa attitiut" oleh TNB.

Saya ingin bertanya apakah tindakan pihak kerajaan negeri dalam perkara ini. Sudah sampai masanya bahawa SESB dikembalikan kepada Kerajaan Sabah jika sekiranya TNB tidak mampu meneruskan perkhidmatan yang memuaskan dan sempurna.

Sarawak menguruskan sumber tenaga bekalan lerik sendiri melalui Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Dan Sarawak telah berjaya mengurus bekalan letrik yang mencukupi tanpa sebarang masalah. Sarawak juga pernah menyatakan kesediaannya untuk membekalkan tenaga letrik ke Sabah.

Kenapa bekalan letrik tidak ke Sabah?

Saya amat terkilan apabila mendengar jawapan lisan daripada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di Parlimen bahawa bekalan letrik Bakun boleh di salurkan ke Semenanjung Malaysia dan Indonesia melalui dasar laut tetapi tidak dapat disalurkan ke Sabah disebabkan cerun-cerun dan bukit bukau yang sukar untuk menyambung talian bekalan letrik melalui hutan rimba dan kos penyambungannya sangat mahal.

Disebaliknya gas daripada Sabah boleh di salurkan ke Bintulu. Paip-paip saluran gas juga merentasi hutan rimba, cerun-cerun dan bukit bukau yang sama, kalau gas Sabah boleh ke Sarawak kenapa pula bekalan letrik hydro Sarawak tidak boleh ke Sabah? Apakah kita di Sabah hanya mengikut telunjuk dan arahan Kuala Lumpur? Saya ingin tanya sekali lagi apakah tindakan Kerajaan Negeri dalam perkara ini?

SAIDI

Uutuk makluman di Dewan yang mulia ini, secara keseluruhan terdapat peningkatan produktiviti dan kecekapan dalam perkhidmatan pembekalan elektrik, TNB dan SESCO mencatatkan peningkatan prestasi dari segi unit dijual bagi setiap pekerja dan pengurangan bilangan kekerapan gangguan elektrik. (Lapor di dalam Rancangan Malaysia Ke-9). SAIDI TNB dari 351 minit/pelanggan/tahun pada tahun 2000 turun ke 147 minit pada 2005; SAIDI SESCO dari 860 minit/pelanggan/tahun pada 2000 turun ke 310 minit pada 2005; tetapi SAIDI SESB pada tahun 2000 ialah 2,791 minit dan pada tahun 2005, ia lah 4,109. Di fahamkan sasaran SAIDI telah ditetapkan ke 700 minit pada tahun ini. Saya juga berdoa supaya SESB boleh mencapai sasaran ini.

Gas Sabah ke Bintulu

Sabah mempunyai sumber asli gas yang banyak. Petronas telah memulakan projek pemasangan paip untuk menghantar gas ke Bintulu Sarawak dengan kos dianggarkan sebanyak RM5.5 bilion dan projek ini akan membekalkan gas sebanyak 500 juta kaki padu sehari dan disalurkan ke Bintulu untuk diproses dan dieksport ke Jepun dan Negara luar lain. Petronas akan mengaut keuntungan beratus juta ringgit mungkin berbilion bilion ringgit dari negeri Sabah.

Saya pernah sarankan bahawa Sabah perlu bukan sahaja menggunakan gas yang ada untuk digunakan menjana tenaga letrik untuk menampung kegunaan di Sabah yang lebih mesra alam tetapi juga perlu memulakan industri hiliran sumber gas asli untuk jangka masa panjang ekonomi negeri sabah. Dengan adanya industri hiliran dan terminal janakuasa tenaga letrik menggunakan gas sudah pasti akan memberi peluang pekerjaan kepada belia-belia kita seterusnya mengundang peluang peluang perniagaan kepada anak tempatan daripada kesan sampingan atau dengan izin, spill over effect di industri berkenaan.

Royalti minyak

Saya masih mahu mengulangi bahawa royalti minyak 5% yang diberikan oleh Petronas kepada Sabah harus dikaji semula atau dengan izin review. Saya sering kali dengar penjelasan dari pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri bahawa tidak perlu kaji semula atau review royalti minyak kerana kerajaan pusat memberi peruntukan tambahan banyak kepada Sabah, berbilion-bilion.

Saya ingin membawa perhatian dewan yang mulia ini bahawa hasil minyak adalah hasil daripada sumber alam kita yakni itu adalah hak kita. Peruntukan kewangan melalui bajet persekutuan dan peruntukan tambahan adalah "peruntukan politik" dan tidak semestinya ditunaikan kecuali pemberian peruntukan yang terkandungan dalam perlembagaan. Maka sebab itu adalah menjadi tanggung jawab kita memastikan bahawa permintaan kenaikan royalti minyak daripada 5% kepada 20% atau angka yang munasabah sebenarnya adalah kita perolehi daripada hak dan hasil sumber bumi kita bukan kita minta daripada hak negeri lain.

Hasil royalti minyak setelah ditetapkan maka pihak Petronas harus tunaikan mengikut perjanjian dan hasil ini menjadi hasil negeri dan kerajaan negeri sendiri boleh menggunakan kewangan tersebut melalui bajet negeri yang diluluskan dalam dewan undangan negeri.

Manakala peruntukan persekutuan adalah dikendalikan oleh kementerian kewangan Malaysia dan di tentukan oleh Kementerian-kementerian Persekutuan.

Itu adalah sebagai wang "ehsan" kerajaan Persekutuan, ia kadangkalah boleh beri banyak ia juga boleh dipotong dan dikurangkan pada bila-bila masa.

Pendek kata peruntukan sedemikian memerlukan lobi melobi dan kalau dengar cakap KL boleh dapat banyak sedikit kalau tidak dengar cakap KL sukar mahu dapat peruntukan.

Ini adalah kenyataan, maka jangan lah sampai kita menggadai hak dan kepenting rakyat semata-mata mahu mempertahankan kepentingan politik dan kepentingan peribadi.

Pembayaran sewa

Berdasarkan kepada Perjanjian diantara Kerajaan Sabah dan Petronas yang ditandatangani pada 1976, perkara berkenaan sewa ada disentuh, dimana Petronas dimestikan membayar sewa kepada Kerajaan Sabah berhubung dengan operasi perlombongan, penyediaan kuarters tempat tinggal dan bangunan pejabat serta Apa-Apa Juga Jenis Binaan yang dibina di atas tanah Negeri Sabah.

Sewa itu perlu dibayar secara berterusan kepada Negeri Sabah oleh Petronas atau agennya atau kontraktor pada kadar yang dipersetujui semua pihak.

Memandangkan saluran paip dari Kimanis ke Bintulu Sarawak yang berukuran ratusan kilometer panjang dibina di atas tanah Negeri Sabah, maka saluran paip itu adalah salah satu daripada Apa-Apa Juga Jenis Binaan seperti yang terkandung dalam perjanjian itu.

Ini bermaksud Petronas atau agennya atau kontraktor perlu membayar sewa kepada Kerajaan Sabah bagi struktur saluran paip itu.

Saya ingin meminta penjelasan Kerajaan Sabah adakah kadar sewa bagi saluran paip itu telah dipersetujui dan berapakah kadar sewa itu?

Satu perkara lagi yang ingin saya sentuh di sini ialah berkenaan dengan Majlis Penasihat Petroleum Negara yang ditubuhkan mengikut Akta Kemajuan Petroleum 1974.

Mengikut Akta Petroleum 1974 seorang dilantik dari negeri pengeluar minyak menduduki dalam Majlis Penasihat Petroleum Negara, namuan malang sekali tiada seorang pun dari Sabah di lantik ke jawatan berkenaan sejak perjanjian di mertai dengan Petronas pada tahun 1976 sehingga sekarang. Kerajaan Negeri harus memastikan apa yang terkandung dalam Akta Petroleum 1974 itu harus patuhi dan dilaksanakan senpenuhnya.

Model Ekonomi Baru

Proses peringkat pertama rangka kerja Model Ekonomi Baru atau ringkasannya MEB telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bertujuan mencapai tiga teras iaitu ekonomi berpendapatan tinggi, kondusif dan mapan.

Saya ingin memetik satu petikan dari MEB:

"NEAC melihat bahawa langkah-langkah pembaharuan yang berani ini akan melancarkan pelaburan, meningkatkan produktiviti buruh dan menambah kecekapan, melonjak purata kadar perkembangan sebenar kepada 6.5% setahun dari 2011-2020. Pendapatan per kapita Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) akan naik kepada kira-kira US17,700 menjelang 2020."

Keluaran Dalam Negara Kasar per kapita (KDNK) Malaysia pada masa ini ialah kira-kira US7,000 atau RM23,000.00 manakala KDNK per kapita Sabah bagi tahun 2007 ialah kira-kira RM13,000.00 saja.

Jika pendapatan per kapita KDNK Malaysia ingin ditingkatkan dari US7,000 (kira-kira RM23,000.00) kepada US17,700 (kira-kira RM57,000) seperti yang ditunjukkan dalam MEB itu maka negara Malaysia memerlukan perkembangan sebenar pada kadar 6.5% setiap tahun. Tetapi Sabah perlu perkembangan sebenar pada kadar lebih 10% setiap tahun dari sekarang hingga tahun 2020 agar tidak ketinggalan dengan negeri-negeri lain.

Saya ingin bertanya Kerajaan Negeri Sabah yang menyokong MEB itu, apakah program-program dan model-model pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk meletakkan kita sama-sama berada pada landasan perkembangan itu?

Adakah kita di Sabah akan terus ketinggalan jauh dari negeri-negeri lain seperti sekarang ini?

Negeri yang termundur dan termiskin di Malaysia

Berbagai-bagai slogan dan istilah kita dengar seperti 1 Malaysia – Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan, Model Ekonomi Baru (MEB), Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Kayu Pengukur Pencapaian Utama (KPI), dan berbilion-bilion peruntukan untuk Sabah. Saya harap kesemuanya ini boleh mendatangkan hasil kepada rakyat Sabah sampai ke akar umbi. Adalah menjadi malapetaka jika kita masih menjadi negeri yang termundur dan termiskin di Malaysia 5 tahun akan datang nanti.

Saya juga ambil kesempatan di sini untuk mengucapakan Kotobian Tadau Tagayo Do Kaamatan ke semua di Dewan yang mulia ini.

Sekian dan terima kasih.

oleh Melanie Chia

Hanya seorang ahli Tanjong Papat CLC letak jawatan setakat ini.

Nov 10, 2008: Ibu pejabat SAPP ingin mengumumkan bahawa setakat hari ini hanya seorang daripada 1, 765 ahli di 18 cawangan kerusi Tanjong Papat secara rasmi telah keluar parti.

Surat bekas ahli Datuk Raymond Tan yang dikatakan bertarikh pada Sep 23, 2008 telah dihantar dengan tangan ke ibu pejabat SAPP oleh seorang kakitangan Kem.Pembangunan Infrastruktur hari ini..

Malam Mesra Warga Emas SAPP CLC Luyang

(Nov 1, 2008): Sebanyak 400 warga emas Luyang bersama keluarga mereka telah di rayakan di satu majlis Malam Mesra Warga Emas yang dianjurkan Pejabat Perhubungan DUN Luyang, Parti Maju Sabah, ataupun CLC SAPP Luyang di Dewan Serbaguna Luyang semalam.Copyright (C) 1996-2015 Sabah Progressive Party (R) All Rights Reserved
Pages maintained by Sabah Progressive Party