Utama Bahasa Malaysia 中文版 Sumbangan Keahlian
Utama | Organisasi | Latar Belakang | Wanita | Pemuda | Kelab GKB | Galleri Gambar | Komen | <%= Request.ServerVariables("REMOTE_USER")%>  <%= now %>

... Parti Maju Sabah (Sabah Progressive Party) .... United We Build, Together We Progress in Gabungan

Put your views, comments on how to help Sabah regain its pride

Follow Sappmedia on Tweet

Borneo Herald

A little contribution goes a long way

Message

Yong Teck Lee: "This is my promise to you, that our struggle continues and I will always be by your side"...."Trust and integrity of the leaders are fundamental to the future of a country or a government or, in our case, SAPP as a serious political party of the future"

------------

Send us yours to publish

2010 Jul 16 - Perbahasan rang undang-undang pemuliharaan 2010

Perbahasan rang undang-undang pemuliharaan 2010

Julai 16, 2010: Teks ucapan oleh Ahli Parlimen Tawau, Datuk Chua Soon Bui seperti berikut.

"Meski pun Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 ini tidak terpakai di Sabah, saya ingin membawa masalah-masalah di Sabah yang juga merupakan masalah-masalah universal di Semenanjung Malaysia
Ingin saya bangkitkan beberapa isu yang relevan dengan Rang Undang-Undang ini seperti berikut:

(1) Perlindungan , Hidupan Marin dan Biodiversiti di Sabah:

Saya sungguh-sungguh membantahpembinaan loji jana kuasa 300 MW arang batu di Sahabat, Lahad Datu atau di mana-mana di Sabah. Juga saya mahu mencatatkan bantahan saya tentang pandangan-pandangan awam EIA dengan sebab-sebab yang berikut:

Saya ingin mendesak Kementerian supaya memperluaskan liputan Akta ini ke Sabah supaya seksyen-seksyen relevan dapat ditetapkan di Sabah demi kepentingan perlindungan di bawah kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri.

(a) Sabah telah pun dikelaskan sebagai tempat yang paling biodiversiti sekali dalam dunia ini, menjadi rumah kepada 380 spesies mamalia (44 adalah endemik), 664 burung (51 adalah endemik), 100 amfibia, 394 ikan (149 adalah endemik), dengan lebih daripada 500 spesies terumbu yang membina karang, 15,000 tumbuhan (6,000 adalah endemik).

Senarai ini juga termasuk apesies terancam, spesies langka dan yang akan menjadi spesies terpupus, seperti gajah kerdil Borneo yang merupakan gajah terkecil sedunia, badak Borneo, orang utan, monyet berlalai,burung enggang, penyu dan buaya dan lain-lain.

Kebanyak spesies langka dan terancam didapati di Rezab Tabin. Sukau, Kawasan Pemuliharaan Lembah Danum, Maliau Basin, yang ada dalam proses dicalonkan sebagai sebuah tapak warisan dunia oleh kerajaan Sabah, Kawasan Pemuliharaan Kinabatangan Bawah, Sanktuari Orang Utan Sepilok dan segiiiga terumbu yang terkenal.

Kesemua kekayaan sistem ekologi biodiversiti dunia ini akan dimusnahkan oleh pembinaan loji jana kuasa 300 MW arang batu yang dicadangkan di Sahabat, Lahad Datu.

Ingin saya mencadangkan kepada Kementerian supaya watakkan kawasan-kawasan pemuliharaan Pantai Timur Sabah, iaitu kawasan pemuliharaan dan sanktuari yang disebut saya, sebagai tapak-tapak ekologi dan biodiversiti warisan dunia.

Malaysia telah komited dan menandatangani perjanjian Segitiga Karang pada Mei 2009 bersama Indonesia, Filipina, kepulauan Solomon, Papua New Guinea dan Timor Timur, bersetuju untuk menyelaraskan perlindungan sumber-sumber marin dalam suatu kawasan lautan seluas 1.6 bilion ekar dan yang menyokong 75 % daripada semua sepsis karang yang dikenalpasti di seluruh dunia.

Apabila Malaysia begitu komited kepada perlindungan biodiversiti di Wilayah-Eco Marine Sulu-Sulawesi (SSME) di puncak Segitiga Karang, mengapakah kerajaan tidak komited kepada Negara kita sendiri pula?

Tiada wang dapat membeli balik atau memperbaiki kerosakan teruk kepada alam sekitar dan rakyat di Sabah yang disebabkan pencemaran dari loji jana kuasa arang batu.

(b) Pada 1991, sebuah syarikat utiliti Belanda berusaha-sama dengan kerajaan negeri Sabah untuk menanam pokok di sebuah kawasan pemuliharaan, iaitu Kawasan Pemuliharaan Tabin, untuk kredit carbon, berjuta-jutaan pokok telah ditanam dalam 20 tahun yang lalu. Banyak kerja penyelidikan telah pun dijalankan dalam kawasan-kawasan ini oleh saintis-saintis dan pelajar-pelajar dari merata-rata seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. Orang-orang asing dari seluruh dunia pun menganggapkan apa yang dimiliki kita sebagai harta bernilai tinggi, mengapa pula SESB/TNB begitu berkeras mahu memaksakan rakyat Sabah menerima sahaja loji jana kuasa arang batu yang kotor dan toxik?

(c) Adalah tidak benar dan salah kerajaan menyesatkan rakyat di Kg. Sinakut, Sahabat , Lahad Datu untuk mempercayai bahawa tiada orang telah membantah pembinaan loji jana kuasa arang batu itu.

Apabila loji jana kuasa arang batu itu dicadangkan buat kali pertama di Silam, Lahad Datu pada 2006, ia dibantahkan rakyat di Lahad Datu.

Apabila cadangan yang sama dipindah ke Sandakan, sekali lagi ia ditolak sebulat suara oleh kabinet negeri Sabah pada April 2008 atas sebab pencemaran alam sekitar dan risiko kesihatan rakyat.

Apakah rasional pemindahan cadangan tersebut ke Sahabat kali ketiga apabila isu-isu pencemaran yang sebenar masih menjadi faktor yang mengancam. Kumpulan Green Surf dari Sabah yang melawat Parlimen beberapa minggu lalu untuk mengemukakan dan mengutarakan bantahan mereka, dan mencari tenaga bersih dan pembangunan hijau di Malaysia.

Pakar-pakar dari UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) juga mengutarakan keprehatinan mereka terhadap proses EIA tentang loji jana kuasa arang batu itu.

Banyak lagi Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) , rakyat Malaysia dan NGO dari Negara-negara lainj juga mengutarakan keprehatinan dan bantahan mereka.

(d) Adalah tidak bertujuan langsung untuk menipu diri kita sendiri atau semua rakyat Malaysia di Sabah bahawa loji jana kuasa arang batu ini adalah bersih dan tidak merbahayakan alam sekitar.

Kami baru menerima satu taklimat daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air tentang pembangunanan pembekal tenaga nukliar, pakar dari Korea juga mengakui bahawa loji jana kuasa arang batu memancarkan amaun Karbon dioksida CO2 yang banyak sekali ke udara di antara semua pembekal kuasa.

Ingin saya mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh SESB/TNB terhadap discas zarah-zarah yang lebih besar daripada 100mg/m3 sedangkan ESP (presipitator elektrostatik) hanya mampu mengeluarkan zarah-zarah tidak lebih kecil daripada 100mg/m3 pada suhu 120 darjah Celcius.

Apakah yang akan dilakukan oleh Kementerian terhadap fluks discas asid tinggi dan suhu tinggi lebih kuran 120oC apabila sebarang suhu tinggi melebihi 30oC akan memusnahkan karang dan hidupan marine.

Bahkan bila condenser turbin disejukkan dengan perkitaran air laut, suhu akan mencatat lebih kurang 50 oC. Selain suhu tinggi, penyesujakan sistem minyak turbin juga menggunakan perkitaran air laut.

Penggunaan air laut yang tinggi akan merbahayakan karang dan hidupan marine.

Dalam laporan EIA tentang loji jana kuasa arang batu yang dicadangkan,, kajian ini juga mengakui bahawa penjanaan kuasa arang batu akan meningkatkan suhu permukaan laut, sebanyak 4 darjah Celsius di daerah-daerah tertentu.

(e) Dalam sebuah kajian yang dijalankan oleh Universiti California di Berkeley pada Mac 2010, pakar-pakar tenaga terkemuka dunia di Makmal Tenaga Boleh Diterbarui dan Munasabah telah memberikan rekomendasi terperinci berkenaan bagaima keperluan tenaga Sabah boleh digantikan dengan pilihan bentuk tenaga yang boleh diterbarui selain daripada arang batu.
Satu lagi mesyuarat yang dijalankan di Sabah oleh penyelidik-penyelidik di Malaysia pada 2010 juga membuat rekomendasi menggunakan alternatif-alternatif tenaga terbarui dan hijau selain arang batu.

(f) Adalah tidak masuk akal langsung untuk SESB/TNB memberikan jaminan bekalan kuasa arang batu yang bersih apabila hukuman untuk ketidakpatuhan di bawah Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 adalah cuma RM100,000 maximum atau pepenjaraan selama tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Pada hal keuntungan TNB bagi tempoh dari Disember 2009 hingga Februari 2010 mencapai RM855.7 juta, membayar denda itu merupakan satu urusan yang terlalu senang sahaja.

(g) Saya mendesak kementerian berkenaan untuk hentikan pembinaan loji jana kuassa arang batu di Sabah. Rakyat Sabah atau kesihatan rakyat dan alam sekitar serta masa hadapan tidak patut diputuskan oleh beberapa orang dalam pihak berkuasa berkenaan.

Terdapat banyak Pembekal Kuasa Bebas (IPP) di Semenanjung Malaysia yang juga membantah loji jana kuasa arang batu di Sabah serta sudi membina loji jana kuasa setinggi 300 MW yang terbarui dan berterusan di Sabah dengan peruntukan kerajaan RM 1.7 bilion.

Saya ingin tahu sama ada Perdana Menteri telah disesatkan ketika ia mengumumkan bahawa loji jana kuasa arang batu merupakan satu-satunya sumber yang layak untuk pengeluaran kuasa elektrik di Sabah. Adakah kerajaan bersedia untuk mengubah deposit tetap kita menjadi defisit di Sabah?

(2)Perlindungan Hidupan Liar terutama species dan habitat yang terancam, dalam pembangunan pertanian:

Dengan kelulusan dan perlaksanaan Rang Undang-Undang Pemuliharaan 2010 ini, diharap saya bahawa ia akan membantu untuk memadamkan persepsi negatif terhadap Malaysia oleh negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat yang cuba mengurangkan atau memulaukan pembelian minyak sawit dan produk-produk bahanapi bio, makanan terproses, kosmetiks dan produk-produk toiletry, kononnya berdasarkan alasan Malaysia tidak mematuhi prinsip-prinsip sustainabiliti alam sekitar.

Kebimbangan tentang penyahutanan bagi tujuan penanaman kelapa sawit, dengan jumlah luas 4,304,913 ekar di seluruh Malayisa, dikatakan menghapuskan hutan hujan tropikal dan habitat-habitatnya terutamja sekali bagi spesies terancam.

Sama ada ini merupakan satu agenda politik atau ekonomi anggapan pembeli-pembeli antarabangsa, terpulang kepada peranan dan tanggungjawab kita di Malaysia untuk memuliharakan alam sekitar kita, suatu keseimbangan ekologi dengan kekayaan sistem biodiversiti akan mengelakkan perubahan iklim yang drastik yang sedang berlaku dalam dunia ini.

Tidak dapat dinafikan fakta-fakta bahawa banyak habitat tertiutama sekali gajah, orang hutan, dan banyak lagi spesies monyet sudah dirampas makanan-makanan semulajadinya akibat pembukaan lading-ladang kelapa sawit.

Sebuah keluarga gajah boleh membinasakan secara senang pada suatu malam sahaja lebih dari beberapa ratus ekar pokok kelapa sawit dalam pencarian makanan.

Walau pun banyak lading kelapa sawit yang besar sudah menggunakan pagar-pagar berlektrik untuk mencegah kemasukan gajah-gajah sebagai satu langkah pencegahan.

Namun tepat masanya sekarang untuk kita menubuhkan lebih banyak kawasan rezab perlindungan atau sanktruari supaya yang tercedera dapat dipuliharakan, spesies terancam dapat hidup dalam alam sekitar semulajadinya tanpa diperbahayakan atau diburui.

Masih ada banyak kerja perlu dipelajari daripada pusat pemuliharaan orang hutan yang berjaya, yang terletak di Sepilok, Sandakan, Sabah, yang terkenal di seluruh dunia.

Adakah Kementerian mempunyai sebarang pelan berkaitan perlindungan sepsis rare dalam dunia ini, contohnya, Gajah kerdil Borneo, gajah terkecil sekali dalam dunia ini, spesies langka kijang dan sebagainya?

(3) Rang Undang-Undang ini sepatutnya mengawal dan membangunkan tetapi tidak menjepit perusahaan Sarang Burung Layang-Layang.

(a) Terdapat terlalu banyak pihak berkuasa yang mengawal perusahaan sarang burung layang-layang, iaitu, lesen operasi daripada majlis tempatan, penguatkuasaan oleh jabatan verterinari di bawah Kementerian Pertanian, pemeriksaan kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan, Amalan Baik Perternakan Haiwan, dan kini pula lesen untuk pengutipan, pembelian, impot dan ekspot sarang burung di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Adakah kerajaan mempunyai sebarang pelan untuk menubuhkan sebuah badan tunggal untuk mengawal dan mentadbirkan perusahaan sarang burung layang-layang demi keberkiesanan yang lebih baik dalam pengurusan dan pembangunan perusahaan ini? Pengusaha-pengusaha perusahaan ini terkeliru oleh Garis Panduan Perusahaan Sarang Burung Layang Layang (dikenali sebagai 1GP), di bawah mana jabatan atau kementerian ianya akan dikuatrkuasakan? Mereka juga terkeliru dengan Amalan Baik Perternakan Haiwan sebab burung layang-layang adalah burung yang terbang bebas sahaja, mereka bebas datang dan pergi dan tidak terkurung seperti pemeliharaan lebah madu.

(b) Garis Panduan Am mengenai syarat-syarat perlu untuk lesen dan proses pengutipan, penjualan, impot dan ekspot sarang burung tidak diberi secara jelas, menyebabkan proses perlesenan tidak telus dan boleh disalahgunakan. Sebab-sebab yang spesifik patut diberikan bagi penolakan sesuatu permohonan lesen.

(c) Oleh kerana sudah ada bilangan pihak berkuasa yang mencukup di bawahnya lesen tersebut dikuatkuasakan, kemasukan penjualan sahaja bagi pembeli-pembeli berlesen akan menambah satu peringkat birokrasi sebab ianya akan menggalakkan monopoli dan patut dibatalkan. Perusahaan sarang burung sudah bertumbuh dengan impak ekonomi yang tinggi dan monopoli yang dimaksudkan itu akan memusnahkan seluruh perusahaan itu.

(4) Adakah saintis-saintis asing yang dating ke sini untuk menjalankan penyelidikan terhadap memerlukan lesen daripada pihak berkuasa terutama sekali di bawah Seksyen 45, berkaitan penandaan?

(5) Mengapa terdapat hukuman yang standard dan liabiliti denda tidak melebihi RM20,000 atau pepenjaraan selama tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya? Bukankah ini tidak sekadar dengan kesalahan sesuatu orang yang hanya gagal membarui lesennya berbanding tindakan-tindakan pemburu-pemburu di kawasan-kawasan habitat?

(6) Saya keberatan dengan usul dibangkitkan Datuk Ismail Hutson daripada Persatuan Zoologikal Malaysia dicadangkannya untuk memindahkan haiwan-haiwan ikonik dan langka dari Sabah, seperti Gaji Kerdil Kalimantan, Monyet belalai, Orang Utan dll ke Zoo Hulu Kelang.

Mengeluarkan spesies-spesies langka dari habitat alam semula jadi mereka akan membahayakan kehidupan mereka. Selain itu, adakah kakitangan terlatih yang mencukupi terampil untuk menangani dan merawat haiwan-haiwan ini terutamanya Gajah Kerdil Kalimantan.

Adakah Kementerian mempunyai sebarang pelan untuk memastikan ada cukup kakitangan terlatih khususnya pegawai penguatkuasa undang-undang untuk mengurus dan memantau haiwan-haiwan liar di bawah Akta ini.

Rakyat sangat marah dan sedih dan ingin menanyakan keputusan apa yang telah dibuat pada pegawai RELA yang membunuh seekor harimau sendirian, dan bagaimanakah kerajaan akan menjamin bahawa insiden tersebut tidak terjadi lagi?

Konvensyen Antarabangsa Konflik Manusia-Buaya (HCC) baru-baru ini di Kota Kinabalu telah mengakui kejayaan peningkatanbilangan buaya air masin di Sabah, Sarawak, Kalimantan dan buaya air masin boleh dikeluarkan dari senarai haiwan terancam punah.

Apakah yang akan tersirat rumusan dalam keadaan seperti ini di bawah Rang Undang-Undang ini?"

Oleh: Datuk Chua Soon Bui, Ahli Dewan Rakyat kawasan Tawau

Hanya seorang ahli Tanjong Papat CLC letak jawatan setakat ini.

Nov 10, 2008: Ibu pejabat SAPP ingin mengumumkan bahawa setakat hari ini hanya seorang daripada 1, 765 ahli di 18 cawangan kerusi Tanjong Papat secara rasmi telah keluar parti.

Surat bekas ahli Datuk Raymond Tan yang dikatakan bertarikh pada Sep 23, 2008 telah dihantar dengan tangan ke ibu pejabat SAPP oleh seorang kakitangan Kem.Pembangunan Infrastruktur hari ini..

Malam Mesra Warga Emas SAPP CLC Luyang

(Nov 1, 2008): Sebanyak 400 warga emas Luyang bersama keluarga mereka telah di rayakan di satu majlis Malam Mesra Warga Emas yang dianjurkan Pejabat Perhubungan DUN Luyang, Parti Maju Sabah, ataupun CLC SAPP Luyang di Dewan Serbaguna Luyang semalam.Copyright (C) 1996-2015 Sabah Progressive Party (R) All Rights Reserved
Pages maintained by Sabah Progressive Party